Strona główna > Aktualności

archiwum aktualnościAktualności

powrót

01.08.2017

Nowy Dyrektor IHAR-PIB

Z dniem 1 sierpnia 2017 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Jurgiel powołał Pana Prof. dr hab. Stanisława Karpińskiego na stanowisko Dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Radzikowie.

Zastąpił na tym stanowisku Pana Prof. dr hab. Edwarda Arseniuka, który pełnił tę funkcję przez 19 lat.

W latach 1999-2008 Prof. dr hab. Stanisław Karpiński był wykładowcą i profesorem Uniwersytetu Sztokholmskiego. W 1999 r. wraz z kolegami opisał w „Science” mechanizm systemowej nabytej aklimatyzacji u roślin. W 2010 r. kierowany przez niego zespół fizjomiki i biotechnologicznego modelowania roślin w SGGW w Warszawie przedstawił w „The Plant Cell” analogiczny do sytemu nerwowego zwierząt systemowy mechanizm przekazywania bodźców świetlnych i fizjologiczną pamięć świetlną u roślin. W 2009 r. powrócił do Polski. Został laureatem pierwszego konkursu „Welcome” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, otrzymując indywidualny grant badawczy oraz został wykładowcą w Katedrze Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin SGGW w Warszawie. W 2012 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i nadzorował m. in.: Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prof. dr hab. Stanisław Karpiński jest autorem i współautorem ponad 75 recenzowanych i wysoko cytowanych artykułów naukowych i 4 międzynarodowych patentów. Obecnie kieruje 3 grantami z NCN i 2 konsorcjami naukowo-przemysłowymi finansowanymi przez NCBiR angażujących łącznie ponad 45 naukowców i doktorantów. Wypromował w Szwecji i w Polsce 10 doktorów, 17 magistrów i 7 inżynierów.

Działacz opozycji w okresie PRL, odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.

powrót
design by VENTI